Vrienden van

Vrienden van de Stichting Verlichte Optocht Cothen

Het doel van de Stichting ‘Verlichte Optocht Cothen’ is het in stand houden van de Cothense traditie jaarlijks een verlichte carnavalsoptocht te organiseren en prijzen uit te reiken aan de mooiste deelnemers of deelnemergroepen.

Stichting ‘Verlichte Optocht Cothen’ bestaat uit louter vrijwilligers en sponsoren die deze optocht een warm hart toedragen. Daarvoor hebben we Vrienden van de Stichting Verlichte Optocht Cothen opgericht. Een manier om geld in te zamelen zodat we onze doelen kunnen realiseren.

Hoe het werkt

We hebben vrienden en bevriende bedrijven. De minimale inleg is minimaal 5 euro en 50 euro voor onze bevriende bedrijven. Dit bedrag vul je, samen met je gegevens in op de flyer die in de bus valt en te krijgen is bij het bestuur en bij diverse ondernemers in Cothen. Deze flyer mag in de bus bij de penningmeester Peter van Amerongen op Middelveld 1. Met deze machtiging machtig je ons jaarlijks dit bedrag af te schrijven. Dit doen wij in december. Het lidmaatschap opzeggen kan elk jaar tot 1 december via info@verlichteoptochtcothen.nl.

Bedrijfsvrienden mailen vervolgens hun bedrijfslogo naar info@verlichteoptochtcothen.nl zodat we deze op de website kunnen plaatsen.

Eenmalig storten kan ook op het volgende rekeningnummer: NL35RABO0310366542 ten name van Stichting Verlichte Optocht Cothen